Historia miejscowości, parafii, kościoła.

 

Dąbrówka wieś, powiat Radzymin, gmina Małopole (obecnie gm. Dąbrówka). Leży o 11km na północny wschód od Radzymina. Parafia istnieje od 1442 roku, w tym czasie został pobudowany kościół drewniany przez Jana Słomkę i Jakuba Soczko następnie w roku 1737 zostało wysławiony nowy kościół drewniany w miejsce rujnującego się przez Narzymskiego / słownik geograficzny Królestwa Polskiego 1880/

 

 Już w roku 1875 myślano o budowie nowego murowanego kościoła – jak wskazują plany architekta Twarowskiego z roku 1876, - według projektu powyższego kościół miał być budowany trzynawowy, styl gotycki, bardzo gustowny i efektywny – nadający się nawet do miasta stołecznego. Według opinii starszych parafian projekt architekta Twarowskiego okazała się za kosztowny i dlatego zmieniono na inny jednonawowy na tzw. krzyżowy (po bokach wielkiego ołtarza zaprojektowano kaplice). Stosownie do tego projektu został kościół wybudowany pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego ze składek parafian 1883 roku za duszpasterzowania śp. ks. prob. Bartłomieja Pawelskiego, konsekrowany w 1903r. 22.VIII(sierpnia) przez JE. ks. Arcybiskupa Wincentego Chościek Popiela zostały umieszczone relikwie św. męczenników św. Wiktora i Blandyny jednym z ołtarzy; odpust rocznicy konsekracji kościoła został wyznaczony na drugą niedzielę października. Za czasów duszpasterzowania księży proboszczów: Bartłomieja Pawalskiego, Ignacego Deplewskie, Feliksa Puchalskiego, Henryka Itaniszewskiego, Władysława Żabczyńskiego, Józefa Tomaszczyka i Władysława Kuleszy kościół w Dąbrówce został wzbogacony w aparaty i utensylia kościelne. W roku 1944 w czasie działań wojennych w miesiącu sierpniu – jak widać z raportu o stanie kościoła i parafii z 9 czerwca 1945 – za czasów duszpasterzowania ks. proboszcza Józefa Tomaszczyka-kościół mocno został zrujnowany: „wieże rozbito i strącono, wewnątrz wypalona, chór i organy/ 8 głosowe odremontowane/- spalone, 4° drzwi wejściowych spalone, wewnątrz kościół opalony, okna porozbijane pociskami,- sklepienie w kościele w ⅓ zerwane, ściany kościoła w kilku miejscach przedziurawione, utensylia ołtarzowe poniszczone/ lichtarze, nakrycia, obrusy, poodrywane drzwiczki od tabernakulów we wszystkich ołtarzach/ -lampa wieczna oberwana i żyrandole, posadzka porujnowana”;- ornaty i kapy, które pozostały – należy się podziękowanie p. Tomaszowi Ochrynikowi miejscowemu organiście, które je przechował – i tym sposobem nie uległy zniszczeniu. W latach 1945 i 1946 za czasów duszpasterzowania ks. proboszcza Józefa Tomaszczyka przy wielkim nakładzie pracy ks. Feliksa Nowaka, wikariusza miejscowego zastał kościół w lewej części odremontowany – w zupełności nadający się do użytku/ jak widać z udziałów i wydatków 15 kwietnia 1947 roku objął parafię Dąbrówkę ks. Władysław Kulesza – przy nim w kościele zostały zaprowadzone następujące inwestycje: gruntownie wyremontowano posadzkę (w kościele)- a znacznej w większości położoną nową, wyremontowano „Stacje Drogi Krzyżowej”, wyremontowana i pozłacana dukatowym złotem tabernakulum „Wielkiego Ołtarza”, wyrobiono 6 liktarzy mosiężnych na „Wielki Ołtarz”, zrobiono „Kanony” przy „Wielkim Ołtarzu” i pozłocono je dukatowym złotem, gruntownie odrestaurowano „Lampion” do wiecznej lampki, zelektryzowano całkowicie kościół, ufundowano dywan 2x3 przed „Wielki Ołtarz” trzy ozdobne stuły do kazań, obrusy na „Wielki Ołtarz”, albę, Komże dla Księży, bractwa i ministrantów ozdobny welon/tuwialnia/, nakrycia na „Ołtarze”, całun, katafalk i wiele innych rzeczy. W roku 1954 z racji „Roku Jubileuszowego” Matki Bożej Niepokalanie Poczętej odnowiono – pomalowano/ częściowo polichromie/ gruntownie kościół wewnątrz pod kierownictwem mistrza Henryka Nowakowskiego z Warszawy. Pracę rozpoczęto 21 czerwca przy udziale pięciu pracowników a została ukończona w początkach roku 1955. Odnowienie – pomalowanie kościoła wypadło artystycznie, gustownie i solidnie przy wielkim wkładzie i poświęceniu pp.pozłotników na czele z p. Nowakowskim. Fundusze na pomalowaniezłożyli parafianie w sumie koło 200 000 złotych. W 1955 roku odnowiono kościół/ otynkowano/ na zewnątrz pod kierownixtwem majstra malarskiego p. Rafała Matyczyńskiego z Radzymina. Roboty tynku i sztukaterii rozpoczęto w maju – a zostały zakończone w pierwszej połowie września, - ponadto doszły roboty blacharskie. Fundusze na tynkowanie w sumie około 150 000 złotych.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTEJ

W tym  tygodniu:
15 minut przed Mszą św.
w soboty od 17:30
I czwartek miesiąca
od 17.00 - 18.00
I piątek miesiąca:
od 16:00 - 18:00
Sakrament Pokuty przed każdą Mszą Świętą

pyszne pierogi

Go to top